Wiki Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba)

⛩️ Personnages Demon Slayer ⛩️

⚔️ Pourfendeurs de Démons ⚔️

Kanao Tsuyuri Genya Shinazugawa

 

Ozaki

 

⚔️ Piliers (Hashira) ⚔️ 

Giyu Tomioka
Shinobu Kocho
Kyojuro Rengoku Mitsuri Kanroji Iguro Obanai
Pilier de l'Eau


Giyu Tomioka
 

Pilier des Insectes

Shinobu Kocho

Pilier du Feu


Kyojuro Rengoku

Pilier de l'Amour

Mitsuri Kanroji

Pilier du Serpent

Iguro Obanai

 

Sanemi Shinazugawa Muichiro Tokito Tengen Uzui Gyomei Himejima

Pilier du Vent


Sanemi Shinazugawa

Pilier du Brouillard

Muichiro Tokito

Pilier du Son

Tengen Uzui

Pilier de la Roche

Gyomei Himejima

 

⚔️ Anciens Piliers (Hashira) ⚔️ 

Sakonji Urokodaki
Jigoro Kuwajima
Kanae Kocho

Pilier de l'Eau

Sakonji Urokodaki

Pilier de la Foudre

Jigoro Kuwajima

Pilier des Fleurs

Kanae Kocho

 

👺 Démons 👺

Muzan Kibutsuji
Nezuko Kamado
Muzan Kibutsuji Nezuko Kamado

 

👺 Lunes Démoniaques 👺

Lunes Démoniaques Inférieures

 
Enmu Rokuro Wakuraba Mukago
Rui
Lune Inférieure 1
Enmu 

Lune Inférieure 2

Rokuro

Lune Inférieure 3

Wakuraba

Lune Inférieure 4

Mukago

Lune Inférieure 5

Rui

 
Kamanue
Kyogai

Lune Inférieure 6


Kamanue

Ancienne Lune Inférieure 6

Kyogai

⛩️ Autres Personnages de Demon Slayer ⛩️

Sabito
Makomo
Sabito Makomo

 

 

 

W3 Annuaire  Net Liens - L'annuaire Internet